ไฮบริดแคปซูล2ชั้น Hybrid Capsule คือ อะไร

Hybrid Capsule คือ ไฮบริดแคปซูล2ชั้น นวัตกรรมพัฒนาเม็ดแคปซูล ให้เดินทางไปทำงานกับ ระบบดูดซึมของร่างกายได้อย่างเต็มที่เรียกอีกชื่อว่า ไฮบริด แคปซูล 2 ชั้น นวัตรกรรม Hybrid Capsule คือ  นวัตกรรมที่นำเข้า เอาสารสกัดบรรจุลงบนเทคโนโลยีที่เรียกว่า แคปซูล 2 ชั้น ซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำพา เอาสารสกัดไปทำงานได้ในจุดที่ ดูดซึมได้เต็มที่และไม่โดยทำลาย บรรจุเอาสารสกัดชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภท น้ำมัน หรือประเภทผง สามารถใส่ไว้ในแคปซูลเดียวกันได้โดยที่สารสกัดเหล่านั้น จะไม่ทำลายกันเอง และเเน่นนอน ไฮบริดแคปซูล จาก Doubleblue อาหารเสริมกระดูกและข้อ เรานำเข้าสารสกัดที่ดีที่สุด เพื่อมอบให้กับคุณ เหล่าผู้คนที่รักสุขภาพ และอยากจะดูแลคนที่บ้าน

ก่อนอื่นเลยจะมอธิบายการทำงานการดูดซึมของร่างกายมนุษย์ก่อนว่าทำงานอย่างไร ตรงจุดไหนดูดซึมอะไร การทำงานของ ไฮบริด แคปซูล 2 ชั้น ทำงานอย่างไรกับระะบบร่างกาย

การทำงานของระบบย่อยอาหารมนุษย์ และ ไฮบริดแคปซูล 2 ชั้น HybridCapsule คือ

มนุษย์มีกลไกในการเติมเต็มพลังงานในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนอน การทานอาหาร แต่แต่ละคนต่อให้จะใช้วิธีการเติมพลังงานแบบไหน แบบเดียวกันหรือไม่ กระบวนการการทำงานภายในก็จะทำงานเหมือนกัน ในที่นี้เราจะพูดถึง กลไกที่เรียกว่า ระบบการย่อยอาหาร (Digestion) 

ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ เมื่อเราทานอาหารเข้าไป จะทำการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายซึ่งจะผ่านระบบต่างๆดังนี้

>> ปาก >> หลอดอาหาร >> กระเพาะอาหาร >> ลำไส้เล็ก >> ลำไส้ใหญ่ >> ของเสียออกทางทวารหนัง

Hybrid Capsule คือ ไฮบริดแคปซูล2ชั้น

โดย ไฮริดแคปซูลจะทำงานอย่างเต็มที่ กับ 2 ระบบคือ กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก และเช่นกัน นี่เป็นไอเดียและที่มาของ แคปซูลชั้นนอก และชั้นใน เพื่อเสิร์ฟประโยชน์จากสารสกัดให้อย่างถูกที่และถูกจุด

การทำงานไฮบริดแคปซูล Hybrid Capsule ร่วมกันกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์อย่างไร กล่าวคือหลักๆ ทำงานกับกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กเป็นหลัก หัวใจสำคัญคือ แล้วอะไรที่ทำให้ ไฮบริดแคปซูล เป็นนวัตกรรมที่สามารถดึงเอาประโยชน์ จากสารสกัดมาใช้ในร่างกายได้มากกว่า

องค์ประกอบของ ไฮบริดแคปซูล และการทำงานที่ถูกจุดของไฮบริดแคปซูล 2 ชั้น นั้นถูกออกแบบและวิจัยมาแล้ว ว่าสามารถทำงานกับระบบของร่างกายได้อย่างเต็มที่ โดยออกแบบแยกชั้นของสารสกัด ประเภทน้ำมัน oil และแบบผง ให้สามารถเข้าไปทำงานร่วมกับระบบย่อยอาหารได้โดยไม่ถูกทำลาย สรุปคือ กรรมวิธีการผลิต และการวางระบบของแคปซูล2ชั้น จะสามารถส่งไปทำงานอย่างถูกจุด โดยที่สารสกัดไม่ถูกลำลายจากน้ำกรดและน้ำย่อยเสียก่อน

Hybrid Capsule คือ ไฮบริดแคปซูล2ชั้น

ขั้นตอนการทำงาน Hybrid Capsule ไฮบริดแคปซูล2ชั้น

ขั้นตอนการทำงาน Hybrid Capsule แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆเลยตามชั้นของแคปซูล คือชั้นนอกและชั้นใน

  • แคปซูลชั้นนอก บรรจุสารสกัดชนิด oil ที่สามารถเข้าไปทำงานได้ดีมากในกระเพาะ เนื่องจากสารสกัดประเภทน้ำมันนั้นจะไม่ถูกทำลายจากน้ำกรด และน้ำย่อย กระเพาะจึงสามารถดูดซึมเอาประโยชน์จากน้ำมันงาไปใช้ได้อย่างเต็มที่
  • แคปซูลชั้นใน บรรจุสารสกัดประเภทผง โดยสารสกัดเหล่านี้จะถูกแคปซูลชั้นในปกป้องไว้ ด้วยเทคโนโลยีการผลิต จะทำให้แคปซูลไม่ถูกทำลายแล้วเดินทางไปยังลำไส้เล็กอย่างปลอดภัย โดยลำไส้นี้จะสามารถดูดซึมสารสกัดชนิดผงได้ดีกว่ากระเพาะ มากกว่าถึง 3 เท่าเลยทีเดียว