5 พฤติกรรมเสี่ยง โรคเข่าเสื่อม

5 พฤติกรรมเสี่ยง โรคเข่าเสื่อม

5 พฤติกรรมเสี่ยง โรคเข่าเสื่อม

5 พฤติกรรมเสี่ยง โรคเข่าเสื่อม โรคเข่าเสื่อม เป็นโรคที่มองข้ามไม่ได้ เพราะอาจะส่งผล ต่อการใช้ชีวิต ประจำวัน อาจะทำให้
การเคลื่อนไหวลำบาก ไม่ว่าจะเป็น การเดิน การนั่ง หรือการวิ่ง ล้วนทำให้ติดขัด โรคเข่าเสื่อม มักพบในผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ที่เพิ่มมากขึ้น
เพราะผู้สูงอายุ มีการสร้างแคลเซียม ที่ลดน้อยลง และการซ่อมเเซ่ม ส่วนที่สึกหรอ ของร่างกาย ลดน้อยลง แต่โรคเข่าเสื่อม สามารถเกิดได้ กับทุกเพศ ทุกวัย เพราะหากมีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการทำให้เข่าเสื่อม อาจส่งผลให้ เป็นโรคเข่าเสื่อมได้

โรคเข่าเสื่อม เป็นโรคที่ เกิดในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เพราะความแข็งแรง ของมวลกระดูก การใช้ชีวิตประจำวัน หรือพฤติกรรม การใช้ชีวิต ไม่ว่าการวิ่ง การเดิน การนั่ง ล้วนทำให้ เกิดโรคเข่าเสื่อม เพราะการใช้ข้อเข่า ที่หนัก และการเติมเเคลเซียม ที่ไม่เพียงพอ ต่อร่างกาย เพราะเมื่ออายุ เพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้ ร่างกาย เกิดการสร้างแคลเซียม ที่จะบำรุงกระดูก หรือซ่อมแซ่มกระดูก ลดน้อยลง

ข้อเข่าเสื่อม

พฤติกรรมเสี่ยง ที่ส่งผลให้เกิด โรคเข่าเสื่อม อาจเป็นพฤติกรรม ที่อาจทำโดยไม่รู้ตัว หากทำเป็นนานๆ และติดต่อกัน จะส่งผลให้ เกิดโรคเข่าเสื่อม พฤติกรรมเสี่ยง การเกิดโรคเข่าเสื่อม

  1. การยกของหนักๆ การใช้ข้อในการยกของ หรือแบกของหนัก เป็นเวลาติดต่อกัน จะส่งผลให้ข้อเข่า เกิดการกดทับ และสะสม ส่งผลให้เกิด โรคเข่าเสื่อม และหากไม่ได้รับ การบำรุงไขข้อ ส่งส่งผล ให้เกิดอาการปวด แบบเรื้อรัง
  2. การออกกำลังกายหักโหม กายออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่ดี ต่อร่างกาย แต่การที่ออกกำลังกาย แบบโดนกระแทก ตรงข้อเข่า หรือออกกำลังกาย โดยการใช้ข้อหนักๆ จะส่งผลให้ เกิดข้ออักเสบ และเสี่ยงต่อ การเกิดโรคเข่าเสื่อมได้
  3. น้ำหนักตัวที่มากเกินไป การมีน้ำหนัก ที่มากเกินไป จะส่งผลให้ ข้อเข่า ได้รับน้ำหนัก ที่มากไป และเกิดการกดทับ ในจุดต่างๆ หากมีการรับน้ำหนัก ของข้อเข่า ที่มากเกินไป อาจเกิดเป็นโรคเข่าเสื่อมได้
  4. การเกิดอุบัติเหตุ ที่ข้อเข่า จะส่งผลให้ การใช้ข้อเข่า ลำบากมากขึ้น และอาจส่งผล ต้องข้อเข่าในระยะยาว
  5. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปริมาณที่มาก และเป็นเวลา ติดต่อกัน จะส่งผลให้ กระดูกเปราะบาง และส่งผล ให้เกิดโรค ที่เกี่ยวกับกระดูกต่างๆ

อาหาร เสริมสร้างแคลเซียม

พฤติกรรมเสี่ยง ที่ส่งผล ให้เกิดโรคเข่าเสื่อม อาจเป็นพฤติกรรม ที่หลายๆคน ทำในทุกๆวัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือหยุด พฤติกรรมเสี่ยง
จะส่งผลให้ เกิดโรคเข่าเสื่อม ได้ช้าลง การเติมแคลเซียม หรือคอลลาเจน ให้กบร่างกาย เป็นสิ่งจำเป็น ต่อการบำรุงกระดูก เพราะกระดูก ถูกทำลายได้ ในทุกๆวัน การเติมแคลเซียม ให้เพียงพอ ในแต่ละวัน จึงจำเป็น การรับประทาน ผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ที่มีแคลเซียม เป็นตัวเลือก ที่ช่วยบำรุงกระดูกและไขข้อ นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โรคเข่าเสื่อม ถือเป็นสิ่งจำเป็น ที่ทำให้เกิด โรคเข่าเสื่อมได้ช้าลง