สาเหตุ การเสื่อมของกระดูก

สาเหตุ การเสื่อมของกระดูก

สาเหตุ การเสื่อมของกระดูก

สาเหตุ การเสื่อมของกระดูก โครงสร้างของกระดูกจะเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ร่างกาย
สร้างแคลเซียมได้น้อยลง ส่งผลให้กระดูกไม่แข็งแรง และมวลกระดูกมีความหนาแน่นน้อยลง ส่งผลให้กระดูกเสื่อม
และเกิดเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูก เช่น โรคเข่าเสื่อม โรคกระดูกพรุน โรคข้ออักเสบ ล้วนเป็นโรคที่เกิดจากกระดูกทั้งหมด

กระดูก เป็นโครงสร้างของร่างกาย เพราะร่างกายต้องใช้กระดูกในการเคลื่อนไหวต่างๆ ไม่ว่า จะเดิน จะนั่ง หรือจะวิ่ง
หากกระดูกไม่เเข็งเเรงและไม่มีความหยืดหยุ่น อาจส่งผลให้เกิดกระดูกพรุนหรือเกิดอาการอักเสบได้ โรคกระดูกเสื่อม
เกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กระดูก ในการเคลื่อนไหวมากเกินไป หรือการที่โดนกระแทกซ้ำที่เดิม
หรือแม้แต่การที่ร่างกายขาดแคลเซียม

การเสื่อมของกระดูก

แคลเซียม จำเป็นต่อร่างกายเพราะแคลเซียม ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้มีความแข็งแรง และเสริมสร้างมวลกระดูก
ให้หนาแน่นขึ้น หากร่างกายได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลให้ร่างกายสามารถนำแคลเซียม
ไปเสริมสร้างและซ่อมแซ่มส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กระดูก เล็บ ผม จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง
และกระดูกเสื่อมได้ช้าลง

การรับประทานอาหาร ที่มีแคลเซียมสูง ไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวก เนื้อสัตว์ นม ธัญพืช ล้วนเป็นอาหารที่มี
แคลเซียมสูงนอกจากอาหาร ที่รับประทานในแต่ละวัน การรับประทานอาหารเสริม ถือเป็นตัวช่วยที่เสริมสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรง และสามารถนำเเคลเซียม ที่ได้ไปเสริมสร้างร่างกาย การรับประทานอาหารเสริม
จะช่วยให้ร่างกายได้รับแคลเซียม ที่เพียงพอในแต่ละวัน และป้องกัน การเสื่อมของกระดูก

อาหารเสริม Hybrid Capsule บำรุงกระดูกและไขข้อ

การป้องกัน การเสื่อมของกระดูก สามารถป้องกันได้ด้วยหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร
ที่มีแคลเซียม หรือ แม้แต่การรับประทาน อาหารเสริม จะช่วยให้ร่างกาย ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอ
และร่างกายสามารถนำแคลเซียมไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระดูกแม้การ ป้องกันกระดูก
เป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ต้องรอให้อายุมากขึ้น การเสื่อมของกระดูก ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับ ทุกเพศ ทุกวัย